Naše společnost se zaměřuje na farmakoterapeutickou stránku zdravotní péče poskytované v České republice. V této oblasti Vám nabízíme komplexní řešení odborných i procesních záležitostí na profesionální úrovni. Nabízené služby zahrnují poradenské a konzultační služby, zpracování kompletních analýz, potřebných podkladů a farmakoekonomických hodnocení.

 

 

Přehled rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR
v oblasti cen a úhrad

 

Rozhodnutí č.j. MZDR 35427/2015-5/FAR, sp. zn. FAR: L42/2015, k č.j. SUKLS50208/2015

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Teva Pharma B.V., ratiopharm GmbH, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 12. 5. 2015, sp. zn. SUKLS50208/2015  - I. podle ustanovení § 90 odst. 4 a § 66 odst. 1 písm. f) správního řádu se výroky č. 14, 28, 30, 31, 46, 48, 50, 61, 62, 63, 64, 65, 70, 73, 85, 86, 87, 88, 96, 97, 107 a 109 napadeného rozhodnutí ruší a řízení se v tomto rozsahu zastavuje, II. podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítají a napadené rozhodnutí se ve zbylé části potvrzuje.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR 43106-4/2014 k sp. zn. FAR L49/2014 k sp. zn. SUKL5405/2010

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka CSL Behring GmbH, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 30. 6. 2014, sp. zn.: SUKLS5405/2010 - I. v souladu s ustanovením § 90 odst. 4 ve spojení s § 66 odst. 2 správního řádu se výrok č. 5 a 6 napadeného rozhodnutí ruší a řízení se v tomto rozsahu zastavuje, II. v souladu s ustanovením § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí se ve zbylé části potvrzuje.

Rozhodnutí č.j. MZDR39354/2014-3/FAR, sp. zn. FAR L43/2014, k sp. zn. SUKLS52294/2013

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníků ratiopharm GmbH, TEVA PHARMA B.V., Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 18. 6. 2014, sp. zn. SUKLS52294/2013  - I. v souladu s ustanovením § 90 odst. 4 a § 66 odst. 2 správního řádu se výroky č. 3, 4, 8, 38, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 98, 100, 101 a 102 napadeného rozhodnutí ruší a řízení se v tomto rozsahu zastavuje, II. v souladu s ustanovením § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítají a napadené rozhodnutí se ve zbylé části potvrzuje.

Rozhodnutí MZ č. j. MZDR 34678/2015-2/FAR, sp.zn. FAR: L41/2015, k sp. zn. SUKLS149659/2014

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Svaz zdravotních pojišťoven, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 24. 4. 2015, sp. zn. SUKLS149659/2014 - Napadené rozhodnutí se ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.

Rozhodnutí č.j. MZDR 58983/2014-2/FAR, sp.zn. FAR L66/2014, k sp. zn. SUKLS209288/2013

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 30. 9. 2014, sp. zn. SUKLS209288/2013 - I. v souladu s ustanovením § 90 odst. 4 ve spojení s § 66 odst. 2 správního řádu se výroky č. 7, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21 a 22 napadeného rozhodnutí ruší a řízení se v této části zastavuje, II. v souladu s ustanovením § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí se ve zbylé části potvrzuje.

 

Další články...