Naše společnost se zaměřuje na farmakoterapeutickou stránku zdravotní péče poskytované v České republice. V této oblasti Vám nabízíme komplexní řešení odborných i procesních záležitostí na profesionální úrovni. Nabízené služby zahrnují poradenské a konzultační služby, zpracování kompletních analýz, potřebných podkladů a farmakoekonomických hodnocení.

 

 

Přehled rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR
v oblasti cen a úhrad

 

Rozhodnuti MZDR 34633/2015-2/FAR, sp. zn. FAR L35/2015 k sp.zn.sukls82891/2014

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka KRKA, tovarna zdravil, d.d., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 31. 3. 2015, sp. zn. SUKLS82891/2014 - I. podle ustanovení § 90 odst. 4 ve spojení s ustanovením § 66 odst. 2 správního řádu se výroky č. 1, 2, 3, 4 a 9 napadeného rozhodnutí ruší a řízení se v tomto rozsahu zastavuje, II. podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnuti č.j. MZDR 49427/2014-2/FAR, L55/2014, k sp.zn. SUKLS104546/2014

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., ratiopharm GmbH, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 14. 8. 2014, sp. zn. SUKLS104546/2014 - I. podle ustanovení § 90 odst. 4 ve spojení s ustanovením § 66 odst. 1 písm. f) správního řádu se výroky č. 2, 13, 14 a 40 napadeného rozhodnutí ruší a řízení se v tomto rozsahu zastavuje, II. podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítají a napadené rozhodnutí se ve zbylé části potvrzuje.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR40998/2015-3/FAR, sp. zn. FAR L54/2015, k sp.zn. SUKLS61252/2015

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Merck Sharp & Dohme Limited, sanofi-aventis groupe, NOVO NORDISK A/S, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 3. 6. 2015, sp. zn. SUKLS61252/2015 - I. podle ustanovení § 90 odst. 4 ve spojení s ustanovením § 66 odst. 1 písm. f) správního řádu se výrok č. 8 napadeného rozhodnutí ruší a řízení se v tomto rozsahu zastavuje, II. podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítají a napadené rozhodnutí se ve zbylé části potvrzuje.

Rozhodnuti čj. MZDR 2163/2010-7/FAR, sp. zn. L12/2010, k sp. zn. SUKLS6033/2009

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Actavis Group PTC ehf., Veřejné zdravotní pojišťovny České republiky, Svaz zdravotních pojišťoven, APOTEX EUROPE B.V., sanofi-aventis s.r.o., Zentiva k.s., Novartis s.r.o., HEXAL AG, LEK PHARMACEUTICALS D.D., ASTRAZENECA UK LTD., Ingers Industrial Solutions s.r.o., IVAX Pharmaceuticals s.r.o., PLIVA s.r.o., ratiopharm GmbH, EGIS PHARMACEUTICALS PLC, Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., KRKA, D.D., Pfizer, spol. s r.o. a společnosti Pfizer Ltd., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 18. 12. 2009, sp. zn. SUKLS6033/2009 - napadené rozhodnutí se v rozsahu výroků I, III až LXXXII, LXXXIV až CXLV, CXLVII až CLII a CLIV až CLXXXII vyjma častí výroků LX, LXI, CLVI, CLXIX a CLXX, kterými byla stanovena jedna další zvýšená úhrada a podmínky jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění dotčených předmětných léčivých přípravků, v souladu s ustanovením § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.

Rozhodnutí č.j. MZDR34657/2015-3/FAR, sp. zn. FAR L37/2015

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka KRKA, tovarna zdravil, d.d., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 31. 3. 2015, sp. zn. SUKLS82874/2014 - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

 

Další články...