Naše společnost se zaměřuje na farmakoterapeutickou stránku zdravotní péče poskytované v České republice. V této oblasti Vám nabízíme komplexní řešení odborných i procesních záležitostí na profesionální úrovni. Nabízené služby zahrnují poradenské a konzultační služby, zpracování kompletních analýz, potřebných podkladů a farmakoekonomických hodnocení.

 

 

Přehled rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR
v oblasti cen a úhrad

 

Rozhodnutí MZ L57/2014, č.j. MZDR55454/2014-3/FAR, k sp. zn. SUKLS219878/2009

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka PRO.MED.CS Praha a.s., Generics [UK] Ltd, ratiopharm GmbH, sanofi-aventis, s.r.o., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 11. 8. 2014, č. j. sukl134621/2014, sp. zn. SUKLS219878/2009 - I. v souladu s ustanovením § 90 odst. 4 a § 66 odst. 2 správního řádu se výrok č. 16 napadeného rozhodnutí ruší a řízení se v tomto rozsahu zastavuje, II. v souladu s ustanovením § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítají a napadené rozhodnutí se ve zbylé části potvrzuje.

Rozhodnutí MZDR 38419/2014-2/FAR, sp. zn. L41/2014, k sp. zn. SUKLS 236485/2009

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Astellas Pharma s.r.o., Astellas Pharma Europe B.V., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 30. 5. 2014, č. j. sukl92584/2014, sp. zn. SUKLS236485/2009 - I. v souladu s ustanovením § 90 odst. 4 ve spojení s ustanovením § 66 odst. 2 správního řádu se výroky č. 8, 9, 10, 11, 12 a 13 napadeného rozhodnutí ruší a řízení se v této části zastavuje, II. v souladu s ustanovením § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítají a napadené rozhodnutí se ve zbylé části potvrzuje.

Rozhodnutí č. j. MZDR 42526/2014-2/FAR, sp. zn. FAR L46/2014, k sp. zn. SUKLS155377/2013

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Zentiva, a.s.,, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 30. 6. 2014, č. j. sukl110719/2014, sp. zn. SUKLS155377/2013- I. podle ustanovení § 90 odst. 4 ve spojení s ustanovením § 66 odst. 2 správního řádu se výroky č. 4, 5, 6, 11 a 12 napadeného rozhodnutí ruší a řízení se v tomto rozsahu zastavuje, II. podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu se výroky č. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 a 13 napadeného rozhodnutí ruší a věc se v tomto rozsahu vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR 54964/2015-3/FAR, sp. zn. FAR: L84/2015, k sp. zn. SUKLS 97301/2014

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka ViiV Healthcare UK Limited, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 4. 8. 2015, sp. zn. SUKLS97301/2014 – odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR 43116/2014-4/FAR, sp. zn. FAR: L50/2014, k sp. zn. SUKLS 269091/2012

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka ratiopharm GmbH, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 30. 6. 2014, č. j. sukl110892/2014, sp. zn. SUKLS269091/2012 – I. v souladu s ustanovení § 90 odst. 4 ve spojení s ustanovením § 66 odst. 2 správního řádu se výroky č. 9, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 a 48 napadeného rozhodnutí ruší a řízení se v tomto rozsahu zastavuje, II. Podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu se napadené rozhodnutí ve zbylé části ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání. 

 

Další články...