Naše společnost se zaměřuje na farmakoterapeutickou stránku zdravotní péče poskytované v České republice. V této oblasti Vám nabízíme komplexní řešení odborných i procesních záležitostí na profesionální úrovni. Nabízené služby zahrnují poradenské a konzultační služby, zpracování kompletních analýz, potřebných podkladů a farmakoekonomických hodnocení.

 

 

Přehled rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR
v oblasti cen a úhrad

 

Rozhodnutí č. j. MZDR 20750/2015-2/FAR, sp. zn. L23/2015, k sp. zn. SUKLS100301/2014

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka TEVA B.V., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 20. 3. 2015, č. j. sukl47070/2015 - I. podle ustanovení § 90 odst. 4 ve spojení s § 66 odst. 2 správního řádu se výrok č. 6, 8, 11, 13 a 14 napadeného rozhodnutí ruší a řízení se v tomto rozsahu zastavuje, II. podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí se ve zbylé části potvrzuje.

Rozhodnutí MZDR12432/2016-2/FAR, sp. zn. SUKLS203091/2015

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Krka, tovarna zdravil,d.d., Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 29. 12. 2015, sp. zn. SUKLS203091/2015 - I. v souladu s ustanovením § 90 odst. 4 ve spojení s ustanovením § 66 odst. 1 písm. f) správního řádu se výroky č. 58, 59, 60, 61, 74, 75 a 116 napadeného rozhodnutí ruší a řízení se v tomto rozsahu zastavuje, II. podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítají a napadené rozhodnutí se ve zbylém rozsahu potvrzuje.

Rozhodnutí č.j. MZDR 15257/2015-2/FAR, sp. zn. SUKLS211205/2014

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Teva Pharma B.V., AstraZeneca UK Limited, Apotex Europe B.V., Gedeon Richter Plc., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 5. 2. 2015, sp. zn. SUKLS211205/2014 - I. podle ustanovení § 90 odst. 4 ve spojení s § 66 odst. 1 písm. f) správního řádu se výroky č. 9, 10, 17, 18, 27, 37 a 56 napadeného rozhodnutí ruší a řízení se v tomto rozsahu zastavuje, II. podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítají a napadené rozhodnutí se ve zbylém rozsahu potvrzuje.

Rozhodnutí č.j. MZDR18299/2015-2/FAR, sp. zn. SUKLS211650/2014

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., ratiopharm GmbH, Teva Czech Industries s.r.o., Teva Pharma B.V., Krka, tovarna zdravil, d.d., AstraZeneca UK Limited, Apotex Europe B.V., PRO.MED.CS Praha a.s., Pfizer, spol. s r.o., Gedeon Richter Plc., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 10. 2. 2015, sp. zn. SUKLS211650/2014 - I. v souladu s ustanovením § 90 odst. 4 ve spojení s ustanovením § 66 odst. 1 písm. f) správního řádu se výroky č. 8, 9, 11, 14, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 48, 49, 50, 51, 52, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 71, 75, 76, 77, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 141, 144, 145, 147, 148, 163, 166, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 184, 185, 186, 187, 188, 199, 200, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 245, 246, 247 a 273 napadeného rozhodnutí ruší a řízení se v tomto rozsahu zastavuje, II. v souladu s ustanovením § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítají a napadené rozhodnutí se ve zbylém rozsahu potvrzuje.

Rozh č.j. MZDR51476/2015-2/FAR, sp. zn. FAR L79/2015, k sp.zn. SUKLS263635/2015

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Apotex Europe B.V., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 15. 7. 2015, sp. zn. SUKLS263635/2012 - Odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

 

Další články...