Naše společnost se zaměřuje na farmakoterapeutickou stránku zdravotní péče poskytované v České republice. V této oblasti Vám nabízíme komplexní řešení odborných i procesních záležitostí na profesionální úrovni. Nabízené služby zahrnují poradenské a konzultační služby, zpracování kompletních analýz, potřebných podkladů a farmakoekonomických hodnocení.

 

 

Přehled rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR
v oblasti cen a úhrad

 

Rozhodnuti č. j. MZDR 3811/2015-3/FAR, sp. zn. FAR L9/2015, k SUKLS157890/2013

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Baxter AG, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 19. 12. 2014, sp. zn. SUKLS157890/2013 - Odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnuti č.j. MZDR3804/2015-2/FAR, sp. zn. FAR L7/2015

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka AstraZeneca UK Limited, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 28. 11. 2014, sp. zn. SUKLS76872/2013 - Odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnuti č. j. MZDR3795/2015-2/FAR, sp. zn. L6/2015, k sp. zn. SUKLS156281/2013

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Orion Corporation, Teva Czech Industries s.r.o., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 27. 11. 2014, sp. zn. SUKLS156281/2013 - v souladu s ustanovením § 90 odst. 4 ve spojení s § 66 odst. 2 správního řádu se výrok č. 6 napadeného rozhodnutí ruší a řízení se v tomto rozsahu zastavuje, II. v souladu s ustanovením § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítají a napadené rozhodnutí se ve zbylé části potvrzuje.

Rozhodnuti č.j. MZDR 3739/2015-2/FAR, sp. zn. FAR L3/2015, k sp. zn. SUKLS176133/2010

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Teva Czech Industries s.r.o., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 10. 12. 2014, sp. zn. SUKLS176133/2010 - podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

 

Rozhodnuti č. j. MZDR34645/2015-2/FAR, sp. zn. FAR L36/2015

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka KRKA, tovarna zdravil, d.d., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 31. 3. 2015, sp. zn. SUKLS83026/2014 - I. podle ustanovení § 90 odst. 4 ve spojení s ustanovením § 66 odst. 2 správního řádu se výroky č. 17 a 19 napadeného rozhodnutí ruší a řízení se v tomto rozsahu zastavuje, II. podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí se ve zbylé části potvrzuje.

 

Další články...