Naše společnost se zaměřuje na farmakoterapeutickou stránku zdravotní péče poskytované v České republice. V této oblasti Vám nabízíme komplexní řešení odborných i procesních záležitostí na profesionální úrovni. Nabízené služby zahrnují poradenské a konzultační služby, zpracování kompletních analýz, potřebných podkladů a farmakoekonomických hodnocení.

 

 

Přehled rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR
v oblasti cen a úhrad

 

Rozhodnuti čj. MZDR6151/2015-3/FAR, sp. zn. FAR: L13/2015, k sp. zn. SUKLS160003/2014

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Svaz zdravotních pojišťoven, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 22. 12. 2014, č. j. sukl211861/2014 - Odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnuti č.j. MZDR37120/2011-4/FAR, sp. zn. SUKLS198592/2009

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka sanofi-aventis, s.r.o., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 17. 3. 2011, sp. zn. SUKLS198592/2009 - v souladu s ustanovením § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu se napadené rozhodnutí v rozsahu výroků 3 a 15 až 18 ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.

A decision of the Ministry of Health of the CR under the no. MZDR33395/2010-5/FAR, reference no. SUKLS103376/2009

A decision of the Ministry of Health of the Czech Republic regarding the appeal of the appelant Berlin-Chemie AG, ratiopharm GmbH, Teva Pharmaceuticals CR, sanofi-aventis, s.r.o., Společnost PLIVA - Lachema a.s. Zentiva, a.s., against the decision of the State Institute for Drug Control from 31. 3. 2010, under the no. SUKLS103376/2009 - The decision under appeal is reversed and the issue is referred back to the State Institute for Drug Control for reappraisal.

 

Rozhodnutí č. j. MZDR 15254/2015-2/FAR, sp. zn. SUKLS190058/2009

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Merck Sharp & Dohme Limited, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 6. 2. 2015, sp. zn. SUKLS190058/2009 - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnuti č. j. MZDR 20758/2015-2/FAR, L 24/2015, k sp. zn. SUKLS111059/2014

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Svaz zdravotních pojišťoven, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 4. 3. 2015, sp. zn. SUKLS111059/2014 - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

 

Další články...