Aktuality

 

Rozhodnutí MZ ČR

 

« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »

Rozhodnuti čj. MZDR6151/2015-3/FAR, sp. zn. FAR: L13/2015, k sp. zn. SUKLS160003/2014

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Svaz zdravotních pojišťoven, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 22. 12. 2014, č. j. sukl211861/2014 - Odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnuti č.j. MZDR37120/2011-4/FAR, sp. zn. SUKLS198592/2009

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka sanofi-aventis, s.r.o., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 17. 3. 2011, sp. zn. SUKLS198592/2009 - v souladu s ustanovením § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu se napadené rozhodnutí v rozsahu výroků 3 a 15 až 18 ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.

A decision of the Ministry of Health of the CR under the no. MZDR33395/2010-5/FAR, reference no. SUKLS103376/2009

A decision of the Ministry of Health of the Czech Republic regarding the appeal of the appelant Berlin-Chemie AG, ratiopharm GmbH, Teva Pharmaceuticals CR, sanofi-aventis, s.r.o., Společnost PLIVA - Lachema a.s. Zentiva, a.s., against the decision of the State Institute for Drug Control from 31. 3. 2010, under the no. SUKLS103376/2009 - The decision under appeal is reversed and the issue is referred back to the State Institute for Drug Control for reappraisal.

 

Rozhodnutí č. j. MZDR 15254/2015-2/FAR, sp. zn. SUKLS190058/2009

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Merck Sharp & Dohme Limited, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 6. 2. 2015, sp. zn. SUKLS190058/2009 - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnuti č. j. MZDR 20758/2015-2/FAR, L 24/2015, k sp. zn. SUKLS111059/2014

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Svaz zdravotních pojišťoven, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 4. 3. 2015, sp. zn. SUKLS111059/2014 - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnuti č.j. MZDR3809/2015-2/FAR, sp. zn. FAR L8/2015, k sp. zn. SUKLS157807/2013

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka ratiopharm GmbH, Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 20. 11. 2014, sp. zn. SUKLS157807/2013 - I. podle ustanovení § 90 odst. 4 ve spojení s ustanovením § 66 odst. 2 správního řádu se výroky č. 21, 54, 55, 56, 57, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88 , 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 148, 149, 152, 166, 170, 176, 177 napadeného rozhodnutí ruší a řízení se v tomto rozsahu zastavuje, II. podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítají a napadené rozhodnutí se ve zbylé části potvrzuje.

Rozhodnuti č. j. MZDR65927/2015-3/FAR, sp. zn. L90/2015, k sp. zn. SUKLS25144/2014

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Svaz zdravotních pojišťoven proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 10. 9. 2015, sp. zn. SUKLS25144/2014  - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR 9408/2016-2/FAR, sp. zn. L12/2016, k sp. zn. SUKLS89333/2014

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka KRKA, tovarna zdravil, d.d., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 14. 12. 2015, sp. zn. SUKLS89333/2014 - Podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a výroky č. 1, 2, 3 a 4 napadeného rozhodnutí se potvrzují.

Rozhodnuti č. j. MZDR 3819/2015-2/FAR, sp. zn. FAR: L12/2015

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Gedeon Richter Plc., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 12. 12. 2014, sp. zn. SUKLS77180/2014 - I. podle ustanovení § 92 odst. 1 správního řádu se odvolání odvolatele v rozsahu, ve kterém napadá výrok y č. 1, 3 – 7 napadeného rozhodnutí, jako nepřípustné zamítá, II. podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání proti výroku č. 2 zamítá a napadené rozhodnutí se v tomto rozsahu potvrzuje.

Rozhodnuti č. j. MZDR 3811/2015-3/FAR, sp. zn. FAR L9/2015, k SUKLS157890/2013

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Baxter AG, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 19. 12. 2014, sp. zn. SUKLS157890/2013 - Odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnuti č.j. MZDR3804/2015-2/FAR, sp. zn. FAR L7/2015

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka AstraZeneca UK Limited, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 28. 11. 2014, sp. zn. SUKLS76872/2013 - Odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnuti č. j. MZDR3795/2015-2/FAR, sp. zn. L6/2015, k sp. zn. SUKLS156281/2013

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Orion Corporation, Teva Czech Industries s.r.o., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 27. 11. 2014, sp. zn. SUKLS156281/2013 - v souladu s ustanovením § 90 odst. 4 ve spojení s § 66 odst. 2 správního řádu se výrok č. 6 napadeného rozhodnutí ruší a řízení se v tomto rozsahu zastavuje, II. v souladu s ustanovením § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítají a napadené rozhodnutí se ve zbylé části potvrzuje.

Rozhodnuti č.j. MZDR 3739/2015-2/FAR, sp. zn. FAR L3/2015, k sp. zn. SUKLS176133/2010

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Teva Czech Industries s.r.o., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 10. 12. 2014, sp. zn. SUKLS176133/2010 - podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

 

Rozhodnuti č. j. MZDR34645/2015-2/FAR, sp. zn. FAR L36/2015

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka KRKA, tovarna zdravil, d.d., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 31. 3. 2015, sp. zn. SUKLS83026/2014 - I. podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a výroky č. 13 a 14 napadeného rozhodnutí se potvrzují (oprava ze dne 24.10.2016).

Rozhodnuti MZDR 34633/2015-2/FAR, sp. zn. FAR L35/2015 k sp.zn.sukls82891/2014

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka KRKA, tovarna zdravil, d.d., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 31. 3. 2015, sp. zn. SUKLS82891/2014 - I. podle ustanovení § 90 odst. 4 ve spojení s ustanovením § 66 odst. 2 správního řádu se výroky č. 1 a 2 napadeného rozhodnutí ruší a řízení se v tomto rozsahu zastavuje, II. podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a výroky č. 7 a 12 napadeného rozhodnutí se potvrzují.

« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »

Další aktuality

 

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

V připomínkovém řízení je návrh změny vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

Vláda projednává v připomínkovém řízení návrh změny vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. 

Ústavní soud: Pro zajištění plné úhrady je rozhodující zaměnitelnost

Ústavní soud rozhodl dne 24. 4. 2018 sp. zn. III. ÚS 2332/16 o ústavní stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze  dne 31. května 2016 č. j. 9 Ad 2/2011-146 společnosti APOTEX EUROPE B. V. tak, že bylo porušeno její právo na podnikání a na soudní ochranu a rozhodl o zrušení Rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 5. 2016 č. j. 9 Ad 2/2011-146.

Návrh novely zákona o léčivech

Návrh upravuje ochranné prvky na obalech léčivých přípravků v reakci na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/161, které stanovilo pravidla pro ochranné prvky na obalech léčivých přípravků, zejména jejich charakteristiky a technické specifikace. Nařízení vstoupí v účinnost pro ČR dne 9. 2. 2019.

V připomínkovém řízení je návrh změny vyhlášky č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv

Vláda projednává v připomínkovém řízení návrh změny vyhlášky č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv, jejímž účelem je stanovit strukturu, formu, způsob a časový interval distributorem poskytovaných údajů o objemu jím distribuovaných LP. Dále má stanovit úpravu struktury údajů uváděných v  oznámení distributora poskytovaného SÚKL o záměru distribuovat do zahraničí LP uvedeného na  seznamu LP i způsob a formu jejich poskytování prostřednictvím elektronického hlášení.

Oprava seznamu IPLP k 23.4.2018

Oprava seznamu IPLP k 3.4.2018

OOP 01-18 Stanovení výše a podmínek úhrady transfuzních přípravků a autologních transfuzních přípravků

Opatření obecné povahy 01-18 týkající se stanovení výše a podmínek úhrady transfuzních přípravků a autologních transfuzních přípravků.

Seznam IPLP k 1.4.2018

FI duben 2018

Farmakoterapeutické informace SÚKL na téma: Lokální anestetika a svodná anestezie - dokončení, Dextromethorfan - zneužívání a změna způsobu výdeje, Metformin – rozšíření indikace a dotazník v souvislosti s nežádoucím účinkem laktátová acidóza.

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.4.2018

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 09/2017 - 02/2018).

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.4.2018

Návrh opatření obecné povahy 01-18

Návrh opatření obecné povahy 01-18, kterým se stanovují výše a podmínky úhrady transfuzních a autologních transfuzních přípravků.

Návrh Seznamu k 20.3.2018

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.3.2018. 

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »