Aktuality

 

Rozhodnutí MZ ČR

 

« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »

Vyrozumění o zastavení řízení, L47/2015 k rozhodnutí sp. zn. SUKLS213487/2013

Vyrozumění MZ ČR o zastavení řízení, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 19. 5. 2015, sp. zn. SUKLS213487/2013, a to s ohledem na podané zpětvzetí odvolání účastníků řízení Zentiva, a.s. a Zentiva, k.s. Odvolací správní řízení bylo v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 správního řádu zastaveno dnem 9. 2. 2017. Dnem následujícím po zastavení řízení, tj. 10. 2. 2017, nabylo rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv právní moci.

Rozhodnutí MZ č. j. MZDR24472/2014-6/FAR, sp. zn.SUKLS 155627/2013

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka KRKA, tovarna zdravil, d.d., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 28. 2. 2014, sp. zn. SUKLS155627/2013 - I. podle ustanovení §90 odst. 4 ve spojení s ustanovením § 66 odst. 2 správního řádu se výroky č. 2, 4, 7, 9, 11, 15, 16, 17, 19, 21, 24, 26 napadeného rozhodnutí ruší a řízení se v tomto rozsahu zastavuje, II. podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí se ve zbylé části potvrzuje.

Rozhodnutí č. j. MZDR 20750/2015-2/FAR, sp. zn. L23/2015, k sp. zn. SUKLS100301/2014

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka TEVA B.V., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 20. 3. 2015, č. j. sukl47070/2015 - I. podle ustanovení § 90 odst. 4 ve spojení s § 66 odst. 2 správního řádu se výrok č. 6, 8, 11, 13 a 14 napadeného rozhodnutí ruší a řízení se v tomto rozsahu zastavuje, II. podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí se ve zbylé části potvrzuje.

Rozhodnutí MZDR12432/2016-2/FAR, sp. zn. SUKLS203091/2015

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Krka, tovarna zdravil,d.d., Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 29. 12. 2015, sp. zn. SUKLS203091/2015 - I. v souladu s ustanovením § 90 odst. 4 ve spojení s ustanovením § 66 odst. 1 písm. f) správního řádu se výroky č. 58, 59, 60, 61, 74, 75 a 116 napadeného rozhodnutí ruší a řízení se v tomto rozsahu zastavuje, II. podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítají a napadené rozhodnutí se ve zbylém rozsahu potvrzuje.

Rozhodnutí č.j. MZDR 15257/2015-2/FAR, sp. zn. SUKLS211205/2014

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Teva Pharma B.V., AstraZeneca UK Limited, Apotex Europe B.V., Gedeon Richter Plc., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 5. 2. 2015, sp. zn. SUKLS211205/2014 - I. podle ustanovení § 90 odst. 4 ve spojení s § 66 odst. 1 písm. f) správního řádu se výroky č. 9, 10, 17, 18, 27, 37 a 56 napadeného rozhodnutí ruší a řízení se v tomto rozsahu zastavuje, II. podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítají a napadené rozhodnutí se ve zbylém rozsahu potvrzuje.

Rozhodnutí č.j. MZDR18299/2015-2/FAR, sp. zn. SUKLS211650/2014

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., ratiopharm GmbH, Teva Czech Industries s.r.o., Teva Pharma B.V., Krka, tovarna zdravil, d.d., AstraZeneca UK Limited, Apotex Europe B.V., PRO.MED.CS Praha a.s., Pfizer, spol. s r.o., Gedeon Richter Plc., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 10. 2. 2015, sp. zn. SUKLS211650/2014 - I. v souladu s ustanovením § 90 odst. 4 ve spojení s ustanovením § 66 odst. 1 písm. f) správního řádu se výroky č. 8, 9, 11, 14, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 48, 49, 50, 51, 52, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 71, 75, 76, 77, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 141, 144, 145, 147, 148, 163, 166, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 184, 185, 186, 187, 188, 199, 200, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 245, 246, 247 a 273 napadeného rozhodnutí ruší a řízení se v tomto rozsahu zastavuje, II. v souladu s ustanovením § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítají a napadené rozhodnutí se ve zbylém rozsahu potvrzuje.

Rozh č.j. MZDR51476/2015-2/FAR, sp. zn. FAR L79/2015, k sp.zn. SUKLS263635/2015

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Apotex Europe B.V., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 15. 7. 2015, sp. zn. SUKLS263635/2012 - Odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnuti č. j. MZDR8079/2015-3/FAR, sp. zn. FAR L15/2015, k sp. zn. SUKLS95804/2014

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Svaz zdravotních pojišťoven proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 9. 1. 2015, sp. zn. SUKLS95804/2014 - Napadené rozhodnutí se ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.

Rozhodnuti čj. MZDR 34669/2015-2/FAR, sp. zn. FAR: L39/2015, k sp. zn. SUKLS80156/2014

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka KRKA, tovarna zdravil, d.d.,  Gedeon Richter Plc., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 31. 3. 2015, sp. zn. SUKLS80156/2014 - podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu se napadené rozhodnutí zrušuje a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novém u projednání.

Rozhodnutí MZ č. j. MZDR 34665/2015-2/FAR, sp. zn. SUKLS80099/2014

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Gedeon Richter Plc., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 31. 3. 2015, sp. zn. SUKLS80099/2014 - podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu se napadené rozhodnutí ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.

Rozhodnutí č.j. MZDR71403/2015-2/FAR, sp. zn. SUKLS101599/2014

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka SMITHKLINE BEECHAM Ltd., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 25. 9. 2015, sp. zn. SUKLS101599/2014 - I. podle ustanovení § 90 odst. 4 a § 66 odst. 2 správního řádu se výroky č. 23, 41 a 42 napadeného rozhodnutí ruší a řízení se v tomto rozsahu zastavuje, II. podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí se ve zbylém rozsahu potvrzuje.

Rozhodnutí č. j. MZDR71420/2015-2/FAR sp. zn. SUKLS192160/2014

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka The Wellcome Foundation Limited, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 29. 9. 2015, sp. zn. SUKLS192160/2014- odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnutí č. j. MZDR 5588/2012-4/FAR, sp. zn. SUKLS226393/2009

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka sanofi-aventis, s.r.o., Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Lek Pharmaceuticals d.d., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 20. 12. 2011, sp. zn. SUKLS226393/2009 - podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu se napadené rozhodnutí ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.

Rozhodnutí MZ č. j. MZDR 56395/2010-5/FAR, sp. zn. SUKLS115671/2009

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Svaz zdravotních pojišťoven, Apotex Europe B.V., Zentiva, k.s., Zentiva, a.s., EGIS Pharmaceuticals PLC, Gedeon Richter Plc, PIERRE FABRE MEDICAMENT, Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Ingers Industrial Solutions s.r.o., ratiopharm GmbH, SANDOZ s.r.o., KRKA, d.d., Wyeth-Lederle Pharma GmbH proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 30. 7. 2010, sp. zn. SUKLS115671/2009 - I. podle ustanovení §92 odst. 1 správního řádu se odvolání odvolatele Wyeth zamítá pro nepřípustnost, II. podle ustanovení §90 odst. 1 písm. b) správního řádu se napadené rozhodnutí v celém rozsahu ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novém u projednání.

Rozhodnutí MZ č.j. 10841/2010-8/FAR k č.j. SUKLS5931/2009

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka AstraZeneca UK Limited, Novartis s.r.o., APOTEX EUROPE BV, Teva Czech Industries s.r.o., Pfizer, spol. s r.o., BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP), HEXAL AG, LEK PHARMACEUTICALS D.D., ZENTIVA, k.s., RATIOPHARM GMBH, EGIS Pharmaceuticals PLC, Herbacos Recordati s.r.o., KRKA, D.D., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 30. 12. 2009, sp. zn. SUKLS5931/2009 - I. v souladu s ustanovením § 92 odst. 1 správního řádu se odvolání účastníka řízení Herbacos Recordati s.r.o. jako opožděné zamítá, II. v souladu s ustanovením § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu se napadené rozhodnutí ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.

« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »

Další aktuality

 

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Dostupnost přípravků a hlášení o přerušení či ukončení dodávek

Stání ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) přijímá řadu opatření vztahujících se k přerušení nebo ukončení dodávek přípravků na ČR trh.

FI září 2018

Farmakoterapeutické informace SÚKL - Diagnostika a léčba anafylaxe, Informace o změně registrace léčivého přípravku Guajacuran, 5% injekční roztok.

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.8.2018

Návrh změny zákona o léčivech - připomínkové řízení ukončeno

Dne 4. 7. 2018 bylo ukončeno připomínkové řízení návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů rozšiřující elektronickou preskripci o lékový záznam pacienta.

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.6.2018

Seznam IPLP k 1.6.2018

NISZP

Státní ústav pro kontrolu léčiv spouští od 1. dubna 2018 Národní informační systém zdravotnických prostředků (NISZP).

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »