Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví 1/19-FAR - aktualizace k 31.12.2018

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) aktualizoval dne 31.12.2018 výklad  Cenovému rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví 1/19-FAR, které mění seznam ATC skupin, které nejsou regulovány maximální cenou, ale obchodní přirážkou.

SÚKL uvedl:

Léčivé přípravky, které měly v minulosti stanovenu maximální cenu Ministerstvem financí nebo Ústavem a jejichž ATC skupina byla deregulována před 1.12.2011 a nyní k 1.1.2019 tyto přípravky opětovně vstupují do regulace maximální cenou, budou mít v Seznamu cen a úhrad k 1.1.2019 publikovány poslední ohlášené ceny původce. Maximální ceny stanovené v minulosti Ministerstvem financí nebo Ústavem se neobnovují.

 

Všichni původci léčivých přípravků, které od 1.1.2019 nově podléhají regulaci maximální cenou, jsou tedy povinni podat do 31.1.2019 žádost o stanovení maximální ceny původce bez ohledu na skutečnost, zda jim již v minulosti maximální cena stanovena byla či nikoliv.

Podle nového výkladu bude postupováno následovně.

 

Regulace k 31.12.2018

Regulace k 1.1.2019

CP ve SCAU k 1.1.2019

OP

MCV

Poslední OCP

MCV

OP

MCV platná k 31.12.2018, pokud pro dané období ještě nebyla oznámena   výše  OCP (*)

 

Ve zbytku platí dosavadní informace.

LP nově regulované MC

LP je od 1.1.2019 nově regulován maximální cenou (MC)

povinnost

podat žádost o stanovení MC

bez ohledu a skutečnost, zda jim již v minulosti maximální cena stanovena byla či nikoliv

termín

do 31.1.2019

formulář

http://www.sukl.cz/modules/cau/index.php

 

 

Pravidla pro ohlašování ceny původce 

ohlášení zvýšení ceny

do 15. dne měsíce předcházejícího kalendářnímu čtvrtletí zvýšení oznámené ceny, za kterou bude přípravek uváděn na český trh od kalendářního čtvrtletí následujícího po oznámení zvýšení ceny

tj. do 15.12.2018 → zvýšení od 1.1.2019

     do 15.3.2019 → zvýšení od 1.4.2019

     do 15.6.2019 → zvýšení od 1.7.2019 atd.

ohlášení snížení ceny

do 15. dne předcházejícího kalendářního měsíce snížení oznámené ceny, za kterou bude přípravek uváděn na český trh od kalendářního měsíce následujícího po oznámení snížení ceny

tj. do 15.12.2018 → snížení od 1.1.2019

     do 15.1.2019 → snížení od 1.2.2019

     do 15.2.2019 → snížení od 1.3.2019 atd.

formulář

https://forms.sukl.cz/fas/formservice/filler.open?DocID=1757739400

 

  

Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2019/FAR


Cenový předpis mění výši maximální obchodní přirážky ve dvou nejvyšších pásmech následovně.

Pásmo

Základ od (v Kč)

Základ do (v Kč)

Sazba

Nápočet (v Kč)

7

5 000,01

10 000,00

4 %

658,00

8

10 000,01

9 999 999,00

2 %

858,00

 

Změny se projeví v Seznamu cen a úhrad od 1.1.2019 (Návrh SCAU k 20.12.2018).

 

 « Zpět