Česká republika

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Rozhodnutí č. j. MZDR 32343/2019-2/CAU, zn. L36/2019

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Novartis Europharm Limited, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 12. 6. 2019, sp. zn. SUKLS201636/2016 - podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu se napadené usnesení ruší a věc se vrací Ústavu k novému projednání.

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.8.2019

Rozhodnutí č. j. MZDR12365/2017-2/CAU, zn. L15/2017

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Svaz zdravotních pojišťoven, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 20. 1. 2017, sp. zn. SUKLS297853/2016 - Podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a výroky č. 2, 4, 6, 8, 10 a 12 napadeného rozhodnutí se potvrzují.

Rozhodnutí č. j. MZDR7858/2017-2/CAU, zn. L12/2017

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka AOP Orphan Pharmaceuticals AG, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 30. 12. 2016, sp. zn. SUKLS149478/2014 - podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnutí č. j. MZDR6443/2017-2/CAU, zn. L8/2017

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Merck KGaA, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 27. 11. 2015, sp. zn. SUKLS149168/2015 - Podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a výrok č. 13 napadeného rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnutí č. j. MZDR10681/2017-2/FAR, sp. zn. FAR L13/2017

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Svaz zdravotních pojišťoven, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 18. 1. 2017, sp. zn. SUKLS269091/2012 I. Podle ustanovení § 90 odst. 4 ve spojení s ustanovením § 6 6 odst. 2 správního řádu se výroky č. 2, 6 a 7 napadeného rozhodnutí ruší a řízení se v tomto rozsahu zastavuje. II. Podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí se ve zbylé části potvrzuje.

Rozhodnutí č. j. MZDR 7857/2017-2/FAR, sp.zn. FAR L11/2017

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka LES LABORATORIES SERVIER, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 13. 1. 2017, sp. zn. SUKLS223331/2016 - podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

 

Rozhodnutí č.j. MZDR7650/2017-2/FAR, zn. L10/2017

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 27. 12. 2016, sp. zn. SUKLS126135/2013 - podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnutí č. j. MZDR10928/2017-2/CAU, zn. L14/2017

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Pfizer, spol. s r.o., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 11. 1. 2017, sp. zn. SUKLS6250/2017 - podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku diklofenak

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku diklofenak v kombinacích (pro systémové použití) v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 27. - 29. května 2019.

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku ofloxacin

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku ofloxacin k topickému (očnímu) podání v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 27. - 29. května 2019.

Oznámení o vydání Českého lékopisu 2017 – Doplňku 2019

Ministerstvo zdravotnictví České republiky oznamuje vydání Českého lékopisu 2017 – Doplněk 2019, podle kterého se bude závazně postupovat od 1. prosince 2019.

Rozhodnutí č. j. MZDR25583/2018-3/FAR, zn. L18/2018

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Merck Sharp & Dohme Corp., Merck Sharp & Dohme Limited, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 10. 5. 2018, sp. zn. SUKLS188482/2018 - Podle ustanovení § 92 odst. 1 správního řádu se odvolání proti napadenému rozhodnutí zamítá pro nepřípustnost.

Rozhodnutí č. j. MZDR6409/2017-2/FAR, zn. L6/2017

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Pfizer, spol. s r.o., Pfizer Limited, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 25. 11. 2016, sp. zn. SUKLS116844/2009 - Podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a výroky č. 2 až 6 napadeného rozhodnutí se potvrzují.

Aktualizace informací u přípravků obsahujících léčivou látku terlipresin

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku terlipresin v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 28. - 30. ledna 2019.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »