NISZP

Státní ústav pro kontrolu léčiv spouští od 1. dubna 2018 Národní informační systém zdravotnických prostředků (NISZP).

NISZP je jednotný celostátní informační systém veřejné správy určený k:

  • poskytování informací uživatelům, pacientům a poskytovatelům zdravotních služeb pro usnadnění správné volby vhodného zdravotnického prostředku, bezpečného používání, správného zacházení a servisu,
  • podpoře výběrových řízení na nákup zdravotnických prostředků,
  • poskytování informací o bezpečnostních nápravných opatřeních a upozorněních,
  • získávání potřebných údajů pro statistické účely,
  • poskytování informací pro potřeby vědy a výzkumu v oblasti zdravotnických prostředků,
  • podpoře plnění povinností České republiky souvisejících s předáváním údajů do Eudamed.

 

Více na: SÚKL - Nové články na webu

 

« Zpět