SÚKL reagoval na nález Ústavního soudu

SÚKL reagoval na Nález Ústavního soudu ve věci přípravku APO-FLUTAMIDE, v němž Ústavní soud judikoval, že pro zajištění plné úhrady není rozhodné, zda je plně hrazen přípravek ve skupině Přílohy č. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění, ale zda je plně hrazen některý plně zaměnitelný přípravek.

SUKL se vyjádřil v tom smyslu, že Nález se týká pouze konkrétního řízení a stavu, který platil v době vydání rozhodnutí v r. 2010. SUKL bude i nadále postupovat podle aktuálního znění zákona a jeho přílohy tedy podle § 39c odst. 5 zák. č. 48/1997 Sb. zajišťovat plnou úhradu vždy 1 přípravku ze skupiny přílohy č. 2 bez ohledu na zaměnitelnost přípravků do skupiny zařazených.

 

Změnu výkladu může přinést Ministerstvo zdravotnictví, které se bude nálezem Ústavního soudu zabývat.

 

SUKL dále uvedl, že v Ústavním soudem posuzované věci je aktuálně zajištěn plně hrazený přípravek ze skupiny antagonistů hormonů pro mužské i ženské pacienty, neboť původní sdružená skupina již neexistuje a antagonisté mužských a ženských hormonů jsou rozděleni do 2 skupin Přílohy.

 

« Zpět