V připomínkovém řízení je návrh změny vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

Vláda projednává v připomínkovém řízení návrh změny vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. 

Návrh nově uvádí ohodnocení jednotlivých zdravotních výkonů přímo u jednotlivých výkonů. Navrhují se zejména technické změny. Zrušuje se Kapitoly 9 upravující navýšení osobních nákladů nositelů výkonů a přepočet tohoto navýšení do přímé bodové hodnoty každého zdravotního výkonu, která byla do vyhlášky zařazena v roce 2016.

 

« Zpět