Vyhlášení novely zákona o veřejném zdravotním pojištění ve sbírce zákonů

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění reaguje na nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 3/15 ze dne 30.  5. 2017, který zrušil klíčová ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění upravující mechanismus úhrady zdravotnických prostředků zdravotní pojišťovnou v ekonomicky nejméně náročné variantně zjištěné na základě průzkumu trhu.

 

Novela zakotvuje nová pravidla pro úhradovou regulaci hrazených zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz.

 

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění nabude účinnosti dne 1. 1. 2019.