Zákon č. 366/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2017.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2017.

 

Více na: MZCR.cz

 

« Zpět