Změna DIS 13

Dne 10. 1. 2019 byl zveřejněn Pokyn DIS-13 verze 6 Hlášení dodávek distribuovaných humánních léčivých přípravků, který nahrazuje DIS-13 verze 5 s účinností od 1.1.2019. Pokyn zohledňuje novelu vyhl. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv, ve znění od 1.1.2019 a Cenový předpis 1/2019/FAR.

Pokyn obsahuje zejména tyto změny:

  • Aktualizace datového rozhraní hlášení:

https://api.sukl.cz/dis13, resp. https://testapi.sukl.cz/dis13

 

  • Aktualizace adres přístupových bodů pomocí SSL certifikátu zveřejněných na těchto adresách:

https://testapi.sukl.cz/dis13/v5/{název operace}

https://api.sukl.cz/dis13/v5/{název operace}

 

  • Autentizace - SÚKL umožní větším distributorům využít jeden certifikát pro všechna pracoviště.

 

  • Ostatní změny jsou formálního charakteru. V návaznosti na legislativní změny jsou změněny odkazy na novelizovaná ustanovení nebo jsou citace aktualizovány. Na strukturu hlášení nemají žádný dopad.

 

« Zpět