Aktuality

čeština/english

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR 20900/2019-2/CAU

MZCR 11. 05. 2021

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníku Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 12. 3. 2019, sp. zn. SUKLS153185/2015: 

  • podle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu se napadené rozhodnutí ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.

Více informací na MZCR.cz.
Vyvěšeno dne: 10. 5. 2021


Podrobnosti z vybraných rozhodnutí SÚKL i MZ ČR je možné pravidelně sledovat v našem newsletteru, který se mj. zaměřuje i na legislativní monitoring či výstupy z výborů EMA.
Chcete vědět, zda některé z rozhodnutí nebude mít vliv i na Vaše řízení v oblasti cen či úhrad? Kontaktuje nás

Zpět na výpis aktualit