Aktuality

čeština/english

Sdělení o zastavení odvolacího řízení MZDR 27041/2021-4/OLZP

MZCR 15. 07. 2021

Vyrozumění MZ ČR o zastavení řízení, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 19. 5. 2021, sp. zn. SUKLS76072/2021, a to s ohledem na podané zpětvzetí odvolání účastníka řízení Merck Europe B.V.

Odvolací správní řízení bylo v souladu s ustanovením § 91 odst. 3 správního řádu zastaveno dnem 7. 7. 2021.
Dnem následujícím po zastavení řízení, tj. 8. 7. 2021, nabylo rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv právní moci.


Více informací na MZCR.cz (zveřejněno 13. 7. 2021).


Podrobnosti z vybraných rozhodnutí MZ ČR i SÚKL je možné pravidelně sledovat v našem newsletteru, který se mj. zaměřuje i na legislativní monitoring či výstupy z výborů EMA.
Chcete vědět, zda některé z rozhodnutí nebude mít vliv i na Vaše řízení o stanovení ceny či úhrady léku? Kontaktuje nás.

Zpět na výpis aktualit