Aktuality

čeština/english

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR31104-2018-2-FAR L23-2018

MZCR 08. 10. 2020

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Indivior UK Limited, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 1. 6. 2018, sp. zn. SUKLS163104/2018:

  • podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu se napadené rozhodnutí ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.   

Více informací na MZCR.cz.

Zveřejněno 7. 10. 2020

Zpět na výpis aktualit