Aktuality

čeština/english

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR32086-2018-2-FAR L24-2018

MZCR 08. 10. 2020

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Svaz zdravotních pojišťoven, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 21. 6. 2018, sp. zn. SUKLS160085/2014:

  • podle ustanovení § 90 odst. 4 ve spojení s ustanovením § 66 odst. 1 písm. f) správního řádu se výroky č. 4 a 5 napadeného rozhodnutí ruší a řízení se v tomto rozsahu zastavuje,
  • podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí se ve zbytku potvrzuje.  

Více informací na MZCR.cz.

Zveřejněno 7. 10. 2020

Zpět na výpis aktualit