Aktuality

čeština/english

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR 39647-2013-21-OLZP L142-2020

MZCR 20. 11. 2020

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníků Apotex Europe B.V., Krka, tovarna zdravil,d.d., Menarini International Operations Luxembourg S.A., Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 5. 9. 2013, sp. zn. SUKLS263940/2012: 

  • podle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu se napadené rozhodnutí ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.

Více informací na MZCR.cz.

Zveřejněno 20. 11. 2020


Zpět na výpis aktualit