Aktuality

čeština/english

Sdělení o zastavení odvolacího řízení MZDR 41654/2020-3/OLZP

MZCR 12. 01. 2021

Vyrozumění MZ ČR o zastavení řízení, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 14. 7. 2020, sp. zn. SUKLS27756/2020, a to s ohledem na podané zpětvzetí odvolání účastníka řízení B. Braun Medical s.r.o.. Odvolací správní řízení bylo v souladu s ustanovením § 91 odst. 3 správního řádu zastaveno dnem 7. 1. 2021. Dnem následujícím po zastavení řízení, tj. 8. 1. 2021, nabylo rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv právní moci.

Zpět na výpis aktualit