Aktuality

čeština/english

Příkaz MZ č.j. MZDR 43766/2020-3/OLZP

MZCR 29. 12. 2020

MZ ČR na základě žádosti účastníka řízení Svaz zdravotních pojišťoven vydalo podle § 80 odst. 4 písm. a) správního řádu příkaz SÚKL vydat rozhodnutí ve správním řízení vedeném pod sp. zn. SUKLS275693/2019, a to do 30 dnů od doručení tohoto příkazu. 

Více informací na MZCR.cz.

Zveřejněno 29. 12. 2020

Zpět na výpis aktualit