Aktuality

čeština/english

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR43777-2018-2-FAR__L39-2018

MZCR 20. 11. 2020

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníků Pfizer Ltd., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 23. 8. 2018, sp. zn. SUKLS244496/2018:

  • podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu se napadené rozhodnutí ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.  

Více informací na MZCR.cz.

Zveřejněno 20. 11. 2020


Zpět na výpis aktualit