Aktuality

čeština/english

Rozhodnutí MZ ČR č.j. MZDR 61432/2020-2/OLZP

MZCR 19. 01. 2021

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Merck Europe B. V., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 30. 10. 2020, č. j. sukl274685/2020, sp. zn. SUKLS84307/2020:

  • podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Více informací na MZCR.cz.


Zpět na výpis aktualit