Aktuality

čeština/english

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR43793/2018-2/FAR

MZCR 15. 12. 2020

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Novartis Europharm Limited, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 28. 8. 2018, sp. zn. SUKLS239900/2018:

  • podle § 90 odst. 4 ve spojení s § 66 odst. 1 písm. f) správního řádu se výrok č. 3 napadeného rozhodnutí ruší a řízení se v tomto rozsahu zastavuje. 
  • podle § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí se ve zbylé části potvrzuje.  

Více informací na MZCR.cz.

Zveřejněno 15. 12. 2020

Zpět na výpis aktualit