Aktuality

čeština/english

Sdělení o zastavení odvolacího řízení

MZCR 14. 10. 2020

Vyrozumění MZ ČR o zastavení řízení, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 23. 12. 2019, sp. zn. SUKLS52336/2019, a to s ohledem na podané zpětvzetí odvolání účastníka řízení Alexion Europe SAS. Odvolací správní řízení bylo v souladu s ustanovením § 91 odst. 3 správního řádu zastaveno dnem 29. 9. 2020. Dnem následujícím po zastavení řízení, tj. 30. 9. 2020, nabylo rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv právní moci.

Zpět na výpis aktualit