Aktuality

čeština/english

Upozornění SÚKL - roční udržovací platby

SÚKL 14. 09. 2021

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje, že dle § 112 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, stanoví držiteli rozhodnutí o registraci povinnost hrazení náhrad výdajů za úkony SÚKL spojené s trváním registrace léčivých přípravků formou ročních udržovacích plateb, a to tak, že do konce kalendářního roku je povinen uhradit roční udržovací platbu na následující kalendářní rok.
Pokud držitel rozhodnutí o registraci povinnost uhradit tuto platbu do konce kalendářního roku nesplní, SÚKL jej poté vyzve k dodatečné úhradě ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy.  

Více informací na stránkách SÚKL.

Zpět na výpis aktualit