Aktualizace Metodiky vedení jednání s držiteli rozhodnutí o registraci léčivých přípravků a navazující procesy

S účinností od 1.7.2019 je aktualizována Metodika vedení jednání s držiteli rozhodnutí o registraci léčivých přípravků a navazující procesy vydaná Svazem zdravotních pojišťoven (SZP).

 

SZP doplňuje metodiku v části rozhodování o limitaci nákladů vynaložených na terapii ze zdravotního pojištění o základní limit pro přípravek a možnosti jeho navýšení.

 

Základní limit pro 1 LP

(společný pro zaměstnanecké zdrav. poj.)

50% stávajících nákladů, max. 6. mil. Kč

VILP – možnost navýšení základního limitu

max. 150% stávajících nákladů, max. 18 mil. Kč

 

Postup při posuzování navýšení základního limitu

SZP váže zahájení jednání o limitaci nákladů na kladnou hodnotící zprávu (patrně myšleno z pohledu přínosů terapie).

Hodnocení přínosu bude vycházet z hodnocení SÚKLu. Při posouzení účinnosti terapie bude SZP primárně vycházet ze škály uvedené v doporučení pro léčbu konkrétního onemocnění nebo okruhu doporučení. Pokud doporučení nebudou hodnocení efektu obsahovat, pak z účinnosti uvedené v hodnotící zprávě.

Léková komise bude o navýšení rozhodovat v případě jednomyslného souhlasu, jinak věc předá k rozhodnutí Zdravotní sekci.

 

« Zpět