BuddyWOTCH™ k sledování COPD

BuddyWOTCH™ je zařízení typu smartwatch, které umožňuje vzdálené monitorování zdravotního stavu pacienta s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN).  Zařízení vyvinuté firmou Aseptika Limited je určeno k celodennímu nošení. Senzory zařízení kontinuálně měří vitální známky jako je hladina kyslíku v krvi a tepová frekvence. Zařízení by mělo dokázat detekovat varovné známky exacerbace CHOPN. Očekává se udělení CE označení zdravotnického prostředku třídy II., na trhu v UK by se mělo zařízení objevit během roku 2016.

Více na http://www.hsric.nihr.ac.uk/topics/buddywotch-to-monitor-copd/

 

« Zpět