Cytosponge: alternativa k endoskopii pro časnou detekci Barrettova jícnu

Cytosponge je malá síťová houba umístěná v rozpustné želatinové tobolce, která je určena pro odběr buněk jícnu pro analýzu.  Je aplikována orální cestou v podmínkách primární péče. Spolu s analýzou biomarkerů má dobrou citlivost pro detekci jedinců s Barrettovým jícnem, který je hlavním rizikovým faktorem adenokarcinomu jícnu (1).   

Barrettův jícen je charakterizovaný přítomností intestinální metaplazie a je podmíněn dlouhodobým drážděním jícnu gastroezofageálním refluxem (gastroezophageal reflux disease - GERD). Nádory jícnu mají obvykle špatnou prognózu, pokud jsou zjištěny již v době přítomnosti klinických obtíží. Cílené pátrání po nálezech s rizikem přechodu do malignity (tzv. prekancerózách) umožňuje stanovení včasné diagnózy s vyhlídkou na lepší prognózu.

 

Cytosponge v želatinové kapsli (vpravo) a expandovaná (vlevo).

Obr. Cytosponge v želatinové kapsli (vpravo) a expandovaná (vlevo).

Převzato z http://www.bmj.com/content/341/bmj.c4372

 

Cytosponge získalo CE označení v roce 2014, v témže roce bylo schváleno FDA jako „Class II device“. Cytosponge bylo vyvinuto ve Velké Británii výzkumnou skupinou na univerzitě v Cambridge a je nyní licencováno společností Medtronic GI Solutions. Očekává se, že bude komerčně dostupné v USA a Velké Británii nejdříve koncem roku 2015.

 

Standardem pro diagnostiku Barrettova jícnu je endoskopie a biopsie, které představují nákladnou proceduru nepříjemnou pro pacienty, která vyžaduje analgosedaci a je spojena s riziky. V porovnání s endoskopií může použití Cytosponge s analýzou biomarkerů představovat méně náročnou a současně i méně nákladnou metodu diagnostiky tohoto závažného onemocnění (1).

 

Situace v České republice

Roční incidence nádorů jícnu v České republice byla v roce 2010 5,7/100 000 u mužů a 0,96/100 000 u žen. Mortalita představuje přibližně 90 % roční incidence. V průběhu posledních 30 let došlo téměř k zdvojnásobení incidence dle hlášených dat. Prevalence Barrettova jícnu v obecné populaci je kolem 1,5 %, u pacientů s refluxní chorobou jícnu (GERD) se Barrettův jícen vyskytuje u 9 – 15 % pacientů. Adenokarcinom jícnu se vyvine během sledování asi u 0,1 – 0,5 % pacientů s Barrettovým jícnem za rok.

 

Tabulka incidence a prevalence vybraných onemocnění jícnu v ČR (upraveno podle 2).

onemocnění

incidence/prevalence

incidence/prevalence

 

prekanceróza: Barrettův jícen

prevalence:

0,9 – 4 % populace

prevalence:

9 – 15 % pacienti s GERD

riziko vývoje malignity jícnu:

0,1 – 0,5 % ročně

nádory jícnu

roční incidence muži:

5,7/100 000

roční incidence ženy:

0,96/100 000

rok 2010

 

Standardní diagnostika Barrettova jícnu je v ČR endoskopická s odběrem biopsie z oblasti distálního jícnu. Moderní endoskopické techniky s použitím endoskopů s vysokým rozlišením zahrnují např. modifikaci světelného spektra, elektronické zpracování v endoskopu (2).

 

 

Zdroje:

1. The Cytosponge: An Alternative to Endoscopy in detecting Barrett Esophagus, CADTH, dostupné na  https://www.cadth.ca/cytosponge-alternative-endoscopy-detecting-barrett-esophagus

2. Kroupa R. Prekancerózy jícnu. Klin Onkol 2013; 26 (Suppl): S17 – S21

 

 

« Zpět