Dostupnější moderní léky či více kompetencí pro sestry přináší jedna z největších novel za poslední dvě dekády

Ministerstvo zdravotnictví odeslalo do Legislativní rady vlády jednu z nejrozsáhlejších novel zákona o veřejném zdravotním pojištění v jeho více než dvacetileté historii. Řeší několik oblastí souvisejících s dostupností hrazených zdravotních služeb a zejména reaguje na výrazný posun na poli nejmodernějších léků.

 Více na: MZCR.cz

 

« Zpět