Informace pro předkladatele specifických léčebných programů – labetaloli hydrochloridum

SÚKL vyzývá zájemce k předložení návrhu specifického léčebného programu na léčivé přípravky obsahující léčivou látku labetaloli hydrochloridum v množství 5 mg/ml, v lékové formě injekčního roztoku, a určených k léčbě těhotných žen, které jsou ohroženy hypertenzí (preeklampsie a eklampsie).  

Více na: SÚKL - Úřední deska

 

« Zpět