Lithoplasty® - balónkový katetr pro onemocnění periferních cév

Balónkový katetr Lithoplasty® je zařízení k léčbě onemocnění periferních cév, při kterém dochází k hromadění tukových látek na stěnách cév dolních končetin a tím ke snížení průtoku krve. Zařízení skládající se z katetru a připojeného balónku se zavádí z třísla. Katetr vibracemi rozbíjí tukové látky, po následném roztáhnutí balónku se zvýší průtok krve do dolní končetiny.

Tento o litotrypsii rozšířený katetr byl vyvinut pro rozbití kalcifikovaných depositů a pro zvýšení compliance cévních a chlopenních lézí před nízkotlakou balónkovou dilatací. Je určen pro použití v kardiologii, cévní chirurgii a intervenční radiologii pro léčbu kalcifikovaných lézí infrainguinální cévní stenózy.

                   

Lithoplasty® vysílá krátké série mechanických impulzů, jejichž cílem je bezpečně rozbít usazeniny vápníku. Integrovaný balón pak následně expanduje při nízkých tlacích, čímž dojde k rovnoměrnému rozšíření lézí, současně se minimalizuje akutní poranění měkkých tkání, které by za normálních okolností mohly vést k dodatečným intervencím nebo k dlouhodobé restenóze.

 

Více informací najdete zde: http://www.hsric.nihr.ac.uk/topics/lithoplasty-balloon-catheter-for-peripheral-arterial-disease/

 

 

« Zpět