Metodika VZP a SZP k zdravotnickým prostředkům

VZP ČR a SZP ČR vydaly společnou metodiku k předběžnému projednání úhrady zdravotnického prostředku s úhradovým limitem 50 % a 100%.

Hlavní body metodiky

 

Plátci zřídí společnou Komisi. Ohlašovatel podá žádost o uzavření smlouvy o sdílení rizik (úhrada 100%) nebo žádost o předběžné posouzení zařazení ZP do úhradové skupiny „Nekategorizované zdravotnické prostředky“ s úhradovým limitem 50 % na VZP a SZP.

Žádost pro limit 100% musí být doložena mj. BIA a uveden roční nákladový strop. Žádost pro limit 50% musí být doložena mj. hodnocení nákladové efektivity vč. předpokládaného dopadu.

Do 45 dnů bude ohlašovateli zaslána informace o tom, zda žádost splňuje formální náležitosti. Pokud nebude žádost včas doplněna Metodika uvádí, že další žádost bude možné podat až za 6 měsíců. Pro projednání žádostí Komisí není stanovena lhůta.

 


Tým Pharmeca a.s.

19. 12. 2019