MZ ukončilo připomínkové řízení k novele zák. č. 167/1998 Sb., o návykových látkách

Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci novely zákona o návykových látkách upravuje předepisování a výdej léčivých přípravků s obsahem návykových látek z přílohy č. 1 a 5.

Nově zákon o návykových látkách upravuje předepisování a výdej léčivých přípravků s obsahem návykových látek z přílohy č. 1 a 5 nařízení vlády č. 463/2013 Sb. (a to povinně na elektronický recept) a zákon o léčivech upravuje předepisování a výdej ostatních léčivých přípravků s obsahem návykových látek (z příloh č. 2, 6 a 7 nařízení vlády č. 463/2013 Sb.). Lékaři a farmaceuti budou mít povinnost poučit pacienta nebo osobu, která pacienta zastupuje, že je mu předepisován a vydáván léčivý přípravek obsahující vysoce návykovou látku. Mění se úprava pěstování konopí, procesu udělení licence k pěstování, ohlašovací povinnost osob pěstujících mák setý nebo rostliny konopí se vztahuje na produkci s obsahem nejvíce 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů. SÚKL nebude konopí pro léčebné použití vykupovat a distribuovat, ale mít pouze kontrolní pravomoci. Součástí novely je i navazující změna zákona o léčivech a o správních poplatcích.

V připomínkovém řízení je vyhláška měnící předepisování konopí v návaznosti na změnu zákona o veřejném zdravotním pojištění, podle níž bude od 1.1.2020 hrazen individuálně připravovaný léčivý přípravek s obsahem konopí pro léčebné použití ve výši 90 %, v množství nejvýše 30 g/měsíčně.

 

 

Tým Pharmeca a.s.

20.12.2019