Nasazení produkční verze systému pro stahování seznamu schválených žádostí dle § 11 písm. r)

Podle § 11 písm. r) tohoto zákona může Ministerstvo zdravotnictví ČR za účelem zajištění dostupnosti léčiv výjimečně rozhodnutím, vydaným na žádost držitele rozhodnutí o registraci, dočasně povolit distribuci a výdej léčivého přípravku, který po dokončení výroby nesplňuje požadavky Nařízení 2016/161/EU. Pro efektivní práci se seznamem schválených žádostí v informačních systémech lékáren SÚKL připravil technické řešení pro stahování aktuálního seznamu schválených žádostí dle § 11 písm. r).

Více na: SÚKL - Nové články na webu

 

« Zpět