Návrh opatření obecné povahy 06 - 12 změna výše úhrady individuálně připravovaných parenterálních výživ pro domácí terapii

Návrh opatření obecné povahy týkající se změny výše úhrady individuálně připravovaných parenterálních výživ pro domácí terapii.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále je Ústav) na základě § 15, odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb.  o veřejném zdravotním pojištění v platném znění a dále v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. Správní řád, § 171 až §174, vydává ve zkráceném správním řízení návrh opatření obecné povahy, sp. zn. sukls2192474/2012, kterým mění výši úhrad individuálně připravovaných parenterálních výživ pro domácí terapii v návaznosti na změny v DPH k 1. 1. 2013. Uvedený návrh opatření obecné povahy je k dispozici v písemné podobě na úřední desce Ústavu nebo na webových stránkách Ústavu. Přílohy, jako podklad pro stanovení výše úhrady, jsou k dispozici pouze v elektronické podobě. K předloženému návrhu lze uplatnit připomínky do 5 dnů ode dne vyvěšení návrhu na úřední desce Ústavu. Připomínky k návrhu zasílejte písemně na adresu Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, nebo elektronicky

 

Více na: SÚKL - Úřední deska

 

« Zpět