Návrh změny vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 10. 12. 2018 projednala Pracovní komise Legislativní rady vlády návrh změny vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.

Novelizace přinese změnu v seznamu zdravotních výkonů (nové výkony nebo aktualizace stávajících výkonů, doplnění a inovace pravidel pro vykazování, odstranění nepřesností ve formulacích).

 

« Zpět