Novinky

čeština/english

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR11205/2018-2/FAR, zn. L7/2018

MZCR 21. 09. 2020

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Svaz zdravotních pojišťoven, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 19. 1. 2018, sp. zn. SUKLS212837/2017:

I. podle ustanovení § 90 odst. 4 ve spojení s ustanovením § 66 odst. 1 písm. f) správního řádu se výroky č. 2, 4, 6, 7, 8 a 9 napadeného rozhodnutí ruší a řízení se v tomto rozsahu zastavuje,

II. podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí se ve zbytku potvrzuje. 

Více informací na MZCR.cz.

Zveřejněno 21. 9. 2020

Zpět na výpis novinek