Novinky

čeština/english

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR14606-2019-2-CAU

MZCR 03. 03. 2021

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Svaz zdravotních pojišťoven, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 5. 2. 2019, sp. zn. SUKLS202814/2018:

  • podle § 90 odst. 4 ve spojení s § 66 odst. 1 písm. f) správního řádu se výrok č. 2b) napadeného rozhodnutí ruší a řízení se v tomto rozsahu zastavuje. 
  • podle § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí se ve zbylé části potvrzuje. 

Více informací na MZCR.cz.


Zpět na výpis novinek