Novinky

čeština/english

Rozhodnutí MZ ČR č.j. MZDR 20525/2021-3/OLZP

MZCR 01. 12. 2021

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníků Merck Europe B.V. a Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 24. 3. 2021, sp. zn. SUKLS81849/2014:

  • Podle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu se napadeného rozhodnutí ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.

Více informací na MZCR.cz.


Zpět na výpis novinek