Novinky

čeština/english

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR21775/2018-2/FAR, zn. FAR L13/2018

MZCR 22. 09. 2020

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Svaz zdravotních pojišťoven, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 29. 3. 2018, sp. zn. SUKLS156142/2016:

  • podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu se napadené rozhodnutí v rozsahu výroků č. 3 a č. 4 ruší a věc se vrací Ústavu k novému projednání.  

Více informací na MZCR.cz.

Zveřejněno 22. 9. 2020

Zpět na výpis novinek