Novinky

čeština/english

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR21782/2018-2/FAR, zn. FAR L14/2018

MZCR 22. 09. 2020

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Svaz zdravotních pojišťoven, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 29. 3. 2018, sp. zn. SUKLS245316/2017:

  • podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.  

Více informací na MZCR.cz.

Zveřejněno 22. 9. 2020

Zpět na výpis novinek