Novinky

čeština/english

Rozhodnutí MZ ČR č.j. MZDR3624-2019-2-FAR

MZCR 03. 03. 2021

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka AOP Orphan Pharmaceuticals AG, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 23. 11. 2018, sp. zn. SUKLS329881/2018:

  • podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Více informací na MZCR.cz.


Zpět na výpis novinek