Novinky

čeština/english

Sdělení o zastavení odvolacího řízení MZDR 38911/2019-3/OLZP

MZCR 07. 04. 2021

Vyrozumění MZ ČR o zastavení řízení, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 12. 7. 2019, sp. zn. SUKLS142781/2019, a to s ohledem na podané zpětvzetí odvolání účastníka řízení Svaz zdravotních pojišťoven.

Odvolací správní řízení bylo v souladu s ustanovením § 91 odst. 3 správního řádu zastaveno dnem 25. 3. 2021.
Dnem následujícím po zastavení řízení, tj. 26. 3. 2021, nabylo rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv právní moci.


Více informací na MZCR.cz (zveřejněno 6. 4. 2021).


Podrobnosti z vybraných rozhodnutí MZ ČR i SÚKL je možné pravidelně sledovat v našem newsletteru, který se mj. zaměřuje i na legislativní monitoring či výstupy z výborů EMA.
Chcete vědět, zda některé z rozhodnutí nebude mít vliv i na Vaše řízení o stanovení ceny či úhrady léku? Kontaktuje nás.

Zpět na výpis novinek