Novinky

čeština/english

Rozhodnutí MZ ČR č.j. MZDR 50694/2019-2/OLZP

MZCR 12. 11. 2021

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Svaz zdravotních pojišťoven, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 8. 10. 2019, sp. zn. SUKLS204192/2019:

  • Podle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu se napadeného rozhodnutí ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.

Více informací na MZCR.cz.


Zpět na výpis novinek