Novinky

čeština/english

Rozhodnutí MZ ČR č.j. MZDR53955/2018-2/FAR

MZCR 02. 02. 2021

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Svaz zdravotních pojišťoven, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 29. 10. 2018, sp. zn. SUKLS213595/2018:

  • podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Více informací na MZCR.cz.


Zpět na výpis novinek