Novinky

čeština/english

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR 6252-2020-2-OLZP L3-2020

MZCR 14. 09. 2020

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Celltrion Healthcare Hungary Kft., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 19. 11. 2019, sp. zn. SUKLS128613/2019 - podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a napadené usnesení se potvrzuje.

Více informací na MZCR.cz.

Zveřejněno 14. 9. 2020

Zpět na výpis novinek