Odkazy

Legislativa

 

Společnost Pharmeca a.s. poskytuje služby v oblasti vymezené tímto legislativním rámcem:

 

 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Prováděcí předpisy:

   • vyhláška č. 386/2011 Sb., změna vyhlášky o seznamu referenčních skupin
   • vyhláška č. 115/2009 Sb., změna seznamu léčivých látek určených k podpůrné nebo doplňkové léčbě
   • vyhláška č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění 

 

 • Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 500/ 2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů.


Prováděcí předpisy:

   • vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů

 

Aktuální cenová rozhodnutí a předpisy Ministerstva zdravotnictví ČR.

 

  

Důležité instituce

 

 

   • The Organisation for Economic Co-operation and Development
    www.oecd.org

   • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
    www.uzis.cz

   • WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology
    www.whocc.no

   • WHO Collaborating Centre for Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Policies
    http://whocc.goeg.at/