První bezdrátový systém pro srdeční resynchronizační terapii – WiSE

5.10. 2015 bylo uděleno označení CE systému Wise (Wireless Stimulation Endocardially) společnosti EBR. Zařízení je  celosvětově prvním bezdrátovým endokraniálním „pacing“ systémem pro srdeční resynchronizační terapii k léčbě srdečního selhání. Tato jedinečná technologie umožňuje umístění stimulačního bodu na optimální místo uvnitř levé komory  na rozdíl od konvenčně používaných epikardiálních stimulačních technik.

Srdeční resynchronizační terapie (cardiac resynchronization therapy - CRT) využívá k léčbě srdečního selhání implantovaný pacemaker s cílem zvýšit čerpací funkce a synchronizaci levé a pravé srdeční komory, ve studiích CRT byla prokázána redukce příznaků srdečního selhání, počtu hospitalizací a úmrtnosti. WiSE technologie by mohla přinést benefit pro 1,5 milionů pacientů na světě.

 

 

 

obr. WiSE systém, převzato z http://www.medgadget.com/2015/10/wise-wireless-technology-left-ventricle-pacing-without-coronary-sinus-leads-approved-eu-video.html

 

Předběžné výsledky nedávno dokončené studie SELECT-LV byly prezentovány v polovině května kardiologem Mount Sinai Hospital  profesorem Vivekem Reddym, M.D. na vědeckém zasedání Heart Rhythm Society  v Bostonu. Ve studii, která zahrnovala 35 pacientů, u nichž došlo k selhání konvenční terapií CRT,  byl u 97% úspěšně implantován WiSE systém. Dvacet šest z nich dosáhlo endpointu účinnosti v šesti měsících s 81 %  zlepšením kompozitního skóre, které je mírou zlepšení symptomů. Devět pacientů doposud neukončilo šestiměsíční sledování.

 

Konvenční CRT zařízení používají kabely k doručování stimulačních impulzů do levé komory. Tyto kabely se mohou zlomit, či jinak poškodit, což vede ke komplikacím zhruba 5 -10 % případů. Finanční dopad těchto komplikací je obrovský. Odhaduje se, že  jedna miliarda USD z celkových 3,5 miliardy USD vynaložených ročně na CRT zařízení neposkytuje přínos pro pacienta.

 

Kromě toho přibližně 30 % pacientů neodpovídá na CRT terapii. Z údajů vyplývá, že je to do značné míry způsobeno omezením pro stimulaci levé komory daným umístěním konvenčních zařízení CRT .

 

WiSE zařízení se skládá z malé elektrody implantované v levé komoře. S každým úderem obdrží srdce synchronizovaný ultrazvukový signál z malého vysílače umístěného mezi dvěma žebry. Tyto zvukové vlny jsou převedeny na elektrickou energii, poskytující srdeční stimulaci.

 

Tato jedinečná technologie umožňuje umístění stimulačního bodu – elektrody - na optimální pro pacienta specifické místo uvnitř levé komory (endokardiálně) na rozdíl od konvenčně používaných epikardiálních stimulačních technik. Endokardiální stimulace může být potenciálně více účinnější a lépe odpovídá přirozené funkci srdce.

 

WiSE je světově první a jediný bezdrátový srdeční „pacing“ systém pro léčbu srdečního selhání. V červnu 2015  na výročním EHRA (European Heart Rhythm Association) EUROPACE CARDIOSTIM kongresu v Miláně pořádaném European Society of Cardiology zvítězil v kategorii  2015 Cardiostim Innovation Awards.

Převzato z http://ebrsystemsinc.com/wp-content/uploads/2015/10/Press-Release-CE-Mark-Approval-FINAL.pdf

 

 

Srdeční resynchronizační léčba v České republice

 

Srdeční resynchronizační léčba je nedílnou součástí léčby pacientů se srdečním selháním, kteří mají navzdory zavedené medikamentózní terapii široký komplex QRS a dysfunkci levé komory (1).

Prevalence symptomatického srdečního selhání je přibližně 2 % a prudce stoupá v závislosti na věku, takže v 7. deceniu dosahuje 10-20 %. Odhaduje se, že v ČR trpí symptomatickým srdečním selháním více než 200 000 nemocných. Prognóza srdečního selhání má zlepšující se tendenci, přesto je stále velmi špatná. Z nemocných přijatých k hospitalizaci s diagnózou srdečního selhání jich během jednoho roku 40 % zemře nebo je rehospitalizováno. Léčebné možnosti zahrnují vedle režimových opatření a farmakoterapie také chirurgickou a podpůrnou přístrojovou léčbu (1).

 

Resynchronizační léčbu a implantaci defibrilátorů provádí většina velkých nemocnic ( fakultní nemocnice, Nemocnice Na Homolce, IKEM) (1). Počet výkonů na jeden milion obyvatel dosáhl v roce 2008 682 primoimplantací (2).

 

V současné době používané stimulační systémy se skládají z pulzního generátoru a jedné nebo dvou elektrod.  Generátor se obvykle implantuje do levé nebo pravé pektorální oblasti.  Jedna elektroda se zavádí do srdeční dutiny, kterou je potřeba stimulovat (pravé síně, pravé komory) a druhá elektroda žilním systémem srdečním na povrch levé komory. Alternativním způsobem implantace levokomorové elektrody je chirurgické našití na povrch levé komory. Samotný výkon je považován za bezpečný, trvá kolem 90 minut, je prováděn v analgosedaci s lokální anestezií a vyžaduje 3 denní hospitalizaci pacienta. Komplikace výkonu jsou vzácné. Potenciálně život ohrožující komplikace se vyskytují spíše v chronické fázi terapie (endokarditida).

 

 

Zdroje:

1. Špinar J, Vítovec J, et al. Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu srdečního selhání, 2011. Cor et Vasa

2. Táborský M, et al. Zásady pro implantace kardiostimulátorů, implantabilních kardioverterů-defibrilátorů a systémů pro srdeční resynchronizační léčbu 2009. Pracovní skupina arytmie a trvalá kardiostimulace České kardiologické společnosti.

 

« Zpět