Rozh. MZDR 22395/2017-5/CAU, zn. L21/2017

Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo o opravě zřejmých nesprávností v rozhodnutí ze dne 23. 8. 2019, č. j. MZDR22395/2017-2/CAU, zn. L21/2017, týkající se odvolání podaných Svazem zdravotních pojišťoven a společností Pfizer, spol. s r.o. v řízení sp. zn. SUKLS79570/2016.

Vyvěšeno dne: 31. 10. 2019

 

Více na: MZCR.cz

 

« Zpět