Rozhodnutí č. j. MZDR 17993/2020-2/OLZP, zn. L39/2020

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 24. 3. 2020, sp. zn. SUKLS328237/2019 - Podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

 Zveřejněno dne 30. 6. 2020. 

 

Zdroj: MZ ČR

 

« Zpět