Rozhodnutí č. j. MZDR27094/2017-2/CAU, zn. L30/2017

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Apotex Europe B.V., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 17. 3. 2017, sp. zn. SUKLS20848/2017 - Podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu se napadené rozhodnutí ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednán

 

Vyvěšeno dne: 2. 10. 2019

 

Více na: MZCR.cz

 

« Zpět