Rozhodnutí č. j. MZDR50440/2017-2/CAU, zn. L65/2017

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Svaz zdravotních pojišťoven, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 18. 8. 2017, sp. zn. SUKLS207085/2013 - Podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Vyvěšeno dne: 10. 1. 2020

 

Více na: MZCR.cz

 

« Zpět