Rozhodnutí MZ č.j. MZDR13762/2012 k č.j. SUKLS216689/2010 - L133

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení Zentiva, k.s., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 16. 2. 2012, č. j. SUKLS216689/2010 - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

 

Více na: MZCR.cz

 

« Zpět